A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đắk Nông triển khai khám, chữa bệnh từ xa

 

Đến ngày 26/8/2022 trên địa bàn tỉnh có 04 đơn vị (Bệnh viện đa khoa tỉnh; TTYT huyện Đắk R’Lấp, Cư Jút, Đắk Mil) đã triển khai hoạt động khám, chữa bệnh từ xa. Mặc dù trong thời gian qua tình hình dịch Covid-19 xảy ra đã gây rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các hoạt động, tuy nhiên các đơn vị vẫn tiếp tục duy trì vàtriển khai các hoạt động khám, chữa bệnh từ xa theo quy định. Trong năm 2022,2023 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Bộ Y tế (Quyết định 4054/QĐ-BYT, Quyết định số 2628/QĐ-BYT, Quyết định 4070/QĐ-BYT, Quyết định 4128/QĐ-BYT và các văn bản hướng dẫn mới nếu có) và hiệu quả hơn.

Mục tiêu cuối năm 2023 phấn đấu 100% các đơn vị đã triển khai hoạt động khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai để thực hiện các hoạt động theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế và Kế hoạch số 01/KH-SYT của Sở y tế . 100% các đơn vị hiện chưa triển khai hoạt động khám, chữa bệnh từ xa trên địa bàn đăng ký và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện trên địa bàn. 100% xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là: xã) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có Trạm Y tế thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh từ xa theo đúngquy định (có tỷ lệ người dân tham gia, sử dụng các ứng dụng công nghệ khámchữa bệnh từ xa ≥40%).4. 100% đơn vị thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động khám, chữa bệnh từ xa đúng quy định.


Tác giả: Văn Tiến

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website