A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 trong Ngành Y tế

Bộ Y tế ban hành văn bản số 3593/BYT-K2ĐT về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị Ngành Y tế, yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cần khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy; triển khai đơn thuốc điện tử theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh khám, chữa bệnh từ xa, triển khai sổ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử, chú trọng các giải pháp hỗ trợ người dân, người bệnh trong việc khám, chữa bệnh như sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, nhận dạng sinh trắc học, đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến.

Ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số

Ngày 2/7/2024 Sở Y tế tỉnh Đăk Nông đã ban hành công văn số 2010/SYT-VP yêu cầu các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số; tổ chức triển khai Nghị quyết số 157- NQ/BCSĐ ngày 03/02/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Y tế về chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1064/QĐ-BYT ngày 23/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của ngành Y tế.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên nguồn lực triển khai, huy động sự tham gia đầy đủ công chức, viên chức, người lao động, trong đó cấp uỷ đảng lãnh đạo, trước hết là các đồng chí đứng đầu, giữ vai trò quyết định. Ưu tiên kinh phí cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đối số. Đảm bảo số lượng, chất lượng nhân lực cho công tác chuyển đổi số; có chế độ ưu đãi cho nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và quản lý dữ liệu y tế. Bên cạnh đó, cần chú trọng về việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin do đơn vị quản lý; trình thẩm định, phê duyệt; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt; tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 12/CT-BYT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy; kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin sử dụng trong cơ sở khám, chữa bệnh (hệ thống thông tin bệnh viện - HIS, hệ thống thông tin xét nghiệm - LIS, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh - RIS-PACS, ...) và kết nối với các hệ thống thống tin phục vụ công tác quản lý, chuyên môn (như các hệ thống thông tin của Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam,...).

Đối với các cơ sở y tế dự phòng: Đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh mới nổi, nguy hiểm; quản lý được các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lấy nhiễm; cập nhật kịp thời, đảm bảo có dữ liệu “đúng - đủ- sạch - sống” về tiêm vắc - xin; tham gia triển khai sổ sức khoẻ điện tử; hồ sơ sức khỏe điện tử. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành để có dữ liệu tổng thể, toàn diện, có phương tiện trực tuyến, thông minh phục vụ công tác quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn./.


Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website