A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí Chuyển đổi số Ngành Y tế năm 2022

Ngày 18/10/2022 Sở Y tế tổ chức cuộc Họp đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí Chuyển đổi số Ngành Y tế năm 2022 do Ts.Trần Quang Hào – Phó Giám đốc - Phụ trách Sở - Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Ngành Y tế - Chủ trì; tham dự cuộc họp có Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông.

Trong thời gian qua, công tác Chuyển đổi số và việc thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông của Ngành Y tế đã được triển khai thực hiện quyết liệt, qua đó đã đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của Ngành trong giai đoạn tiếp theo.

 Qua buổi làm việc Ts.Trần Quang Hào – Phó Giám đốc - Phụ trách Sở - Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Ngành Y tế đánh giá cao nỗ lực của các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Một là: Rà soát và hoàn thiện hồ sơ phục vụ chấm, đánh giá kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông.

Hai là: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về
chuyển đổi số. Lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở trực tiếp
chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chuyển đổi số theo lĩnh vực
chuyên môn của phòng, đơn vị.

Ba là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận
thức và trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, cộng đồng
doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số.

Bốn là: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực
tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực
tuyến cấp độ 4 để tăng tỷ lệ hồ sơ phát sinh.

Năm là: Rà soát các trang thiết bị tại đơn vị, đề xuất sửa chữa, thay thế các thiết bị đã xuống cấp, mua sắm các trang thiết bị nhằm phục vụ công tác ứng dụng
CNTT, chuyển đổi số theo quy định.

Sáu là: Rà soát, cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử của Ngành theo đúng quy định.

Quang cảnh buổi làm việc

 


Tác giả: Hồng Lập - SYT

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website