A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông 01/11

Thực  hiện Công văn số 2628/SYT-VP ngày 02/10/2023 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức đợt cao điểm thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) và Ngày Chuyển đổi số Đắk Nông năm 2023(01/11).

Biểu trưng Chuyển đổi số Quốc gia

Theo nội dung Công văn trên, Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh ĐắkNông (01/11) với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 và những năm tiếp theo Căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2022 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2023 ban hành theo Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch, nội dung triển khai về chuyển đổi số của tỉnh; những khái niệm cơ bản, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số; sự cần thiết phải chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho viên chức và người lao động; đặc biệt, tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin. Tuyên truyền về các cách làm sáng tạo, mô hình hay chuyển đổi số; việc cài đặt và sử dụng các nền tảng, ứng dụng chuyển đổi nhất là các ứng dụng tỉnh triển khai phục vụ việc tương tác giữa người dân và chính quyền. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, ngành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số về vị trí và tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số đối với việc phát triển kinh tế - xã hội cho viên chức và người lao động.

Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10), Ngày chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông (01/11), từ 01/10 –10/11/2023, cụ thể:

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức khác nhau (chuyên trang riêng; chuyên mục trên trang thông tin điên tử, chuyên mục đơn vị, thông tin trên mạng xã hội...)

Khuyến khích các viên chức và người lao động của đơn vị, hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023. Đồng thời, quan tâm và chia sẻ tin, bài Zalo OA, Fanpage Chuyển đổi số Đắk Nông./.


Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website