A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đồi số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

Ngày 01/11/2021, Tỉnh ủy Đăk Nông đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ngày 21/3/2022 UBND tỉnh Đăk Nông ban hành kế hoạch chuyển đổi s giai đoạn 05 năm tại Quyết định s 570/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, quyết định lấy ngày 01/11 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đăk Nông.

Ảnh minh hoạ

Từ năm 2020 - 2023, UBND tỉnh đã ban hành 39 Chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số, trong đó có: 03 văn bản quy phạm pháp luật, 20 Quyết định, 15 Kế hoạch và 01 Chỉ thị.

Tuy nhiên một số chính sách, chi tiêu về chuyển đổi số trong các chính sách của cơ quan Trung ương còn cao, khó áp dụng với tình hình của tỉnh. Ví dụ: việc triển khai phổ cập mạng di động với tỉnh còn khó do một số vùng không có dân cư sinh sống, chưa có điện, quy hoạch đất không sử dụng để xây dựng trạm thu phát sóng... Một số nhiệm vụ, chỉ số Trung ương chưa hướng dẫn cách làm, cách xác định kết quả, dẫn đến các chính sách của tỉnh còn mang tính chất chung chung, chưa đi vào thực tế như: các nhiệm vụ về kinh tế số, chỉ số kinh tế số trong phát triển kinh tế, tỷ lệ về điện thoại có cài đặt bảo đảm an toàn thông tin, các nền tảng dữ liệu số...

Cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các ngành, các cấp và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh Đăk Nông đã triên khai đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành, công khai, minh bạch các hoạt động để phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nhận thức về chuyển đổi số của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến.

Đa số cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã qua đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin, biết sử dụng máy tính trong công việc, đạt tỷ lệ khoảng 93%. Trong đó: 100% công chức, viên chức tại các đơn vị nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện biết sử dụng máy tính trong công việc; tại các cơ quan cấp xã: trên 80% công chức, viên chức biết sử dụng máy tính trong công việc.

Tính đến cuối năm 2022, cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Đăk Nông đã tích hợp ứng dụng một cửa điện tử liên thông của tỉnh cung cấp 717 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 407 dịch vụ công trực tuyến một phần, thực hiện kết nối 526 thủ tục hành chính của tỉnh lên cổng dịch vụ công Quốc gia.

Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh đến cấp xã thực hiện kết nối, gửi nhận văn bản điện tử qua môi trường mạng và đã liên thông với trục liên thông văn bản quốc gia của Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành. Cụ thể: 19/19 Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 08/08 UBND huyện, thành phố; 71/71 UBND các xã, phường, thị trấn, 352 các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc đã thực hiện kết nối, liên thông. Hệ thống đã liên thông với một số đơn vị ngành dọc như: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Đăk Nông, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thống kê tỉnh.

Tỉnh Đăk Nông đã hoàn thành việc xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp (LGSP) của tỉnh và kho dữ liệu dùng chung theo kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Đăk Nông phiên bản 2.0. Đồng thời, kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, tỉnh Đăk Nông đã kết nối với 08 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; hệ thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách; hệ thống thông tin quản lý danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam... Đồng thời, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cũng đã chính thức kết nối và khai thác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tháng 02/2023./.


Tác giả: Xuân Lập

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website