A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thong tin và chuyển đổi số

Thực hiện chỉ đạo của Cục chuyển số Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 244/CĐSQG-CSS, ngày 05/3/2023 về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số. Ngày 24/3/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ban hành Văn bản số 1400/UBND-TH về việc thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và chuyển đổi số.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, tổ chức… các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để nâng cao và thống nhất nhận thức về 17 điểm khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

Giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề, trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhận thức về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyến đổi số đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên của đơn vị.

Giao Báo Đăk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Nâm Nung tiếp tục triển khai các chuyên để, chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số. Trong đó, tập trung tuyên truyền phổ biến nhằm thống nhất nhận thức chung về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức liên quan tại địa phương xây dựng các sản phẩm, ấn phẩm, nhằm phổ biến, tuyên truyền về chuyển đổi số, sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo điện tử, mạng xã hội, tổ công nghệ số cộng đồng và tại các hội nghị, hội thảo liên quan.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyền đổi số; tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số và thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông./.


Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website