A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn 1720/SYT-VP Triển khai thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 2896/UBND-PNC ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Thông báo số 204/TB[1]VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ. Sở Y tế yêu cầu đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Ưu tiên bố trí nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng đáp ứng yêu cầu, sẵn sàng, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 8/5/2024 của VPCP về Kết luận Phiên họp chuyên đề Tổ công tác cải cách hành chính của Thủ tương Chính phủ về đánh gái tình hình triển khai thực hiện VneID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VneID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.


Scan_0007__1__def9f.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website