A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản

Nhận được Công văn số 809/STTTT-TTBCXB ngày 27/5/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản cho người dân; Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:

Triển khai, vận động 100% công chức, viên chức, người lao động thuộc phòng, đơn vị quản lý tham gia khóa học trực tuyến nâng cao kỹ năng số cơ bản thông qua Nền tảng học trực tuyến tại địa chỉ: https://chuyendoiso.mobiedu.vn/

Khai thác các tài liệu được cung cấp để nghiên cứu, học tập và đăng/phát trên trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có); giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật đăng tải trên Trang TTĐT của Sở với các nội dung sau:

Tuyên truyền, hướng dẫn tham gia khóa học trực tuyến nâng cao kỹ năng số cơ bản thông qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ: https://chuyendoiso.mobiedu.vn/. Tên bài giảng: Khung kỹ năng số cơ bản; Đường dẫn bài giảng: https://chuyendoiso.mobiedu.vn/b/courses/dxkn01- khung-ky-nang-so-co-ban-731.html

Tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng số cơ bản :

+ Kỹ năng sử dụng công cụ tìm kiếm thông tin trên môi trường Internet.

+ Kỹ năng đánh giá dữ liệu, thông tin và các nội dung trên trang web.

+ Kỹ năng bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử.

+ Hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để tham gia vào dịch vụ công trực tuyến.

+ Kỹ năng thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên không gian mạng.


Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website