A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định 08/QĐ-SYT ngày 05/01/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (nguyễn thị hương đắk rlấp)

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (nguyễn thị hương đắk rlấp)

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (CCHND) của ông (bà) có tên sau:

- Bà:  Nguyễn Thị Hương            Sinh năm: 27/8/1995

- Số CMND: 245279588                Cấp ngày 6/4/2016  Nơi cấp: CA Đắk Nông

- Địa chỉ thường trú: Xã Đắk Wer, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông

Đã được Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cấp Chứng chỉ hành nghề dược số 518/CCHN-D-SYT-ĐNO cấp ngày 01/8/2018.

Lý do: Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược mà không hành nghề dược trong thời gian 12 tháng liên tục theo quy định tại Khoản 8 Điều 28 Luật dược 105/2016/QH-13

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Dược, Chánh thanh tra Sở, các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà Nguyễn Thị Hương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


08-QD-SYT_e2976.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website