A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm

Trong 02 ngày 14-15/11/2019 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị, tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩn cho 35 cán bộ công chức, viên chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện/ thị xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Quang cảnh lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn Ban tổ chức đã phổ biến và hướng dẫn triển khai các nội dung của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư  24/2019/TT-BYT ngày 30/ 8/2019  của Bộ Y tế Quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm; Thông tư số 12/2019/TT-BYT ngày 28/6 /2019 của Bộ Y tế về Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14/9/2018 của Bộ Y tế quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; Phương pháp điều tra dịch tễ học và đáp ứng phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Tại buổi tập huấn các học viên tham dự lớp tập huấn đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề nổi cộm trong công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý, chia sẻ kinh nghiệm công tác và đề ra các giải pháp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.


Tác giả: Duy Quyến

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website