A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Nông định hướng nội dung tuyên truyền trọng tâm tháng 3/2024

Trong tháng 3 năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông và các địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Về lĩnh vực thời sự, chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Thông tin về các sự kiện chính trị trong nước và quốc tế: đề nghị các cơ quan báo chí bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương trong “Điểm tin công tác báo chí” hàng tuần để xác định nội dung thông tin, tuyên truyền; Thông tin các sự kiện thời sự, chính trị, hoạt động của lãnh đạo tỉnh: thông tin nhanh, kịp thời về các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội; hoạt động và nội dung chỉ đạo, điều hành của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Một số nội dung trọng tâm: kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh; Công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Đắk Nông năm 2024; công tác chỉ đạo và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tháo gỡ vướng mắc trong quy hoạch bô - xít, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3/2024…

Duy trì thường xuyên, hiệu quả các tuyến tin, bài về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị nhằm vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tích cực tham gia các cuộc thi về xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,... do Trung ương và tỉnh tổ chức trong năm 2024.

Các trang tin điện tử chú trọng đặt banner tuyên truyền theo định hướng; sử dụng cờ Tổ quốc và bản đồ Việt Nam theo quy định; thực hiện cung cấp thông tin phục vụ dịch vụ công trực tuyến; thực hiện đăng tải lại các bài viết từ Cổng thông tin điện tử tỉnh (daknong.gov.vn) để tăng sức lan tỏa, hiệu ứng truyền thông.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (2004 - 2024): Hình thành các tuyến tin bài lan tỏa sâu rộng về ý nghĩa chính trị của sự kiện 20 năm Ngày tái lập tỉnh; thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm; các thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, khẳng định sự chuyển biến, thay đổi diện mạo của Đắk Nông sau 20 năm tái lập tỉnh; phản bác các quan điểm phủ nhận những thành tựu quan trọng của tỉnh trong 20 năm, xuyên tạc về ý nghĩa của việc tổ chức sự kiện lễ kỷ niệm; thông tin nội dung, hoạt động chính lễ, chú trọng tăng cường quảng bá tiềm năng, hình ảnh con người Đắk Nông trước, trong và sau lễ kỷ niệm.

3. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội Lĩnh vực kinh tế: tuyên truyền công tác chỉ đạo, triển khai về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, về tăng cường nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 20242 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo, cấp ủy chính quyền các cấp trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 3/2024; lan tỏa sâu rộng những thành quả quan trọng của ngành, lĩnh vực, phản ánh không khí thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất. Tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng chống cháy rừng, công tác bảo vệ, phát triển rừng…

Lĩnh vực văn hoá - xã hội: Công tác triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.... triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động tại Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh; hoạt động tháng thanh niên năm 2024…

4. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, biển đảo, thông tin đối ngoại: Tuyên truyền về công tác huấn luyện lực lượng chiến sĩ mới trên địa bàn tỉnh. Thông tin, lan tỏa việc kết nối giữa tỉnh và các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến làm việc, khảo sát, triển khai các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Thông tin về công tác đối ngoại Đảng, Nhà nước, xây dựng mối quan hệ hợp tác, phát triển giữa Đắk Nông (Việt Nam) với tỉnh Mondulkiri (Campuchia). Tuyên truyền công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực..

5. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 3/2024: Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024); 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024)); 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); Kỷ niệm 49 năm trận đánh mở màn Chiến dịch Tây Nguyên, giải phóng Đức Lập - Đắk Mil (09/3/1975 - 09/3/2024), 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (23/3/1975 - 23/3/2024)…


Tác giả: Khoa TTGDSK

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website