A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn ngành Y tế tăng cường Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp

Thực hiện Hướng dẫn số 79/HD-LĐLĐ, ngày 10/11/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Đăk Nông về tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội V công đoàn ngành, Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan tại đại hội công đoàn các cấp nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất

Công tác tuyên truyền đòi hỏi phải bám sát chỉ đạo, định hướng của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quán triệt phương châm của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đó là: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”', kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội V Công đoàn Ngành Y tế, Đại hội V Công đoàn tỉnh Đắk Nông và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Biểu dương những tấm gương tốt, việc làm mới hiệu quả cao, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức, hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua yêu nước cũng như những quyết tâm, nỗ lực của các cấp công đoàn để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đã đề ra.

Công tác tuyên truyền triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội công đoàn các cấp, Đại hội V Công đoàn ngành, Đại hội V Công đoàn tỉnh Đắk Nông và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, để đại hội thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ chức công đoàn. Ngoài ra, hoạt động tuyên truyền cần bảo đảm chất lượng, thiết thực, tránh lãng phí, phô trương, hình thức; đấu tranh kịp thời, hiệu quả các thông tin sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tuyên truyền trực tiếp thông qua việc  tổ chức hội nghị ban chấp hành, cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo viên…để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị đại hội công đoàn các cấp, Đại hội V Công đoàn ngành, Đại hội V Công đoàn tỉnh Đắk Nông và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; công tác tổ chức đại hội; lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động vào dự thảo các văn kiện trình đại hội công đoàn các cấp; thông báo kết quả đại hội; quán triệt Nghị quyết và các kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp ở địa phương và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện và truyền thanh cấp xã.

Tuyên truyền khánh tiết, trực quan đại hội công đoàn các cấp, Đại hội V Công đoàn ngành, Đại hội V Công đoàn tỉnh Đắk Nông, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên pa nô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và bên ngoài trụ sở làm việc của các cơ quan công đoàn các cấp. Khuyến khích treo pano, khẩu hiệu chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội V Công đoàn ngành, Đại hội V Công đoàn tỉnh Đắk Nông và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tại trụ sở các cơ quan, đơn vị nhất là những nơi có đông đoàn viên, người lao động. Tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, huy hiệu Công đoàn Việt Nam, cờ phướn; tổ chức triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội V Công đoàn ngành, Đại hội V Công đoàn tỉnh Đắk Nông và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; chỉnh trang cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp.

  Tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của ngành, của địa phương, của đất nước vào thời điểm trước, trong và sau đại hội. Tổ chức hội nghị, tuyên dương các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những cán bộ xuất sắc, tiêu biểu trong công tác công đoàn. Chú trọng tuyên truyền công tác tổ chức xét chọn, Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV; tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn phát động, tổ chức.

Tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội V Công đoàn ngành, Đại hội V Công đoàn tỉnh Đắk Nông và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan tại đại hội công đoàn các cấp nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác tổ chức đại hội, phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền cổ động trực quan, lan tỏa sâu rộng các thông điệp của đại hội công đoàn các cấp, Đại hội V công đoàn ngành y tế, đại hội V Công đoàn tỉnh Đắk Nông và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đến với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Công tác tuyên truyền tập trung vào các đợt hoạt động cao điểm như: Đại hội công đoàn cơ sở, từ quý IV/2022 đến quý I/2023; Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở, từ quý I đến quý II/2023; Đại hội V Công đoàn tỉnh Đắk Nông, từ quý II đến quý IV/2023; Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, dự kiến tổ chức vào quý IV/2023.


Tác giả: Ngọc Vân

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website