A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng Tủ sách pháp luật

Từ ngày 10/4/2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng Tủ sách pháp luật đặt tại Hội trường phục vụ toàn thể viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.

Danh mục của Tủ sách có các loại sách, tài liệu như: Văn bản quy phạm pháp luật gồm: Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Tài  liệu  pháp  luật  phổ thông  gồm:  Sách hỏi đáp, bình luận, giải  thích pháp  luật  về quyền và nghĩa vụ của  viên chức và người lao động, tờ gấp, đề cương, băng, đĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật…

Việc xây dựng tủ sách góp phần phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hoạt động điều hành, quản lý của chính quyền và phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của viên chức và người lao động; Tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức và người lao động nghiên cứu, tìm hiểu một cách dễ dàng, góp phần chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Tác giả: Ngọc Vân

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website