A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030

Ngày 09/3/2023, Thứ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1300/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, áp dụng cho các xã, phường, thị trấn.

Quyết định bao gồm Tiêu chí phân vùng các xã (vùng 1, vùng 2, vùng 3); Chức năng, nhiệm vụ chính của Trạm Y tế xã; Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030 và hướng dẫn chấm điểm. Trong đó, Bộ tiêu chí gồm 47 chỉ tiêu thuộc 10 tiêu chí, bao gồm: Chỉ đạo, điều hành công tác CSSK (14 điểm); Nhân lực y tế (10 điểm); Cơ sở hạ tầng TYT xã (12 điểm); Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác (9 điểm); YTDP, Phòng chống HIV/AIDS, VSMT và ATTP (19 điểm); Khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng (12 điểm); Chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em (6 điểm); Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (11 điểm); Truyền thông giáo dục sức khỏe (3 điểm); Ứng dụng Công nghệ thông tin (4 điểm).

Xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu: đạt từ 80% tổng điểm trở lên; số điểm trong mỗi tiêu chí phải đạt từ 50% số điểm của tiêu chí đó trở lên; không có “điểm liệt”. Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2030 được áp dụng để dánh giá các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã, phường, thị trấn; tạo ra các tiêu chí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu CSSK cho nhân dân ở từng vùng, miền.


Tác giả: Ngọc Vân

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website