A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung tuyên truyền đầu năm 2024

Ngày 26/12/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành văn bản định hướng hoạt động tuyên truyền trọng tâm tháng 1, tháng 2 năm 2024. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí, truyền thông và các địa phương, đơn vị chỉ đạo, tổ chức thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm về các lĩnh vực thời sự, chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (2004 -2024); Lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội; lĩnh vực quốc phòng, an ninh, biển đảo, thông tin đối ngoại; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 01 và 02/2024.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng

Về lĩnh vực văn hoá - xã hội, công tác tuyên truyền tập trung phản ảnh kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Lan tỏa kết quả nổi bật triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, mừng Đảng, mừng Xuân; công tác bảo đảm về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với thị trường Tết,...

Một số khẩu hiệu tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng như:

 - Đảng Cộng sản Việt Nam -Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!

-Nhiệt  liệt  chào  mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng  Cộng  sản Việt  Nam (03/02/1930 -03/02/2024)!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024!

- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025!

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!-Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

- Chào  mừng  kỷ  niệm  20  năm  tái  lập  tỉnh  Đắk  Nông  (01/01/2004 –01/01/2024)


Tác giả: Hồ Long

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website