A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

CBCCVC ngành Y tế tích cực tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến”

Sở Y tế vừa có văn bản yêu cầu toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Thực hiện Kế hoạch số 761/KH-UBND ngày 21/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Định danh, xác thực điện tử và Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng; các đơn vị trực thuộc Sở triển khai, quán triệt 100% công chức, viên chức, người lao động biết và tham gia cuộc thi theo nội dung chỉ đạo và hướng dẫn của UBND tỉnh.

Cuộc thi nhằm mục đích tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP, qua đó phổ biến rộng rãi các quy định của Pháp luật về định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, từ đó tạo đồng thuận để người dân tích cực tham gia, sử dụng ứng dụng VneID, dịch vụ công trực tuyến trong các giao dịch hằng ngày.


Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website