A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI. Thực hiện Hướng dẫn số 05 HD-HU ngày 11/5/2022 của huyện uỷ Tuy Đức về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tuy Đức nhiệm kỳ 2022- 2025. Căn cứ KH số 07 KH/ĐU ngày 20 tháng 8 năm 2022 của Đảng ủy TTYT huyện Tuy Đức” về Kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc TTYT”.  Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022- 2025.

Theo đó, các Chi bộ trực thuộc (Chi bộ Hành chính; Chi bộ Hệ Ngoại CLS; Chi bộ Hệ Nội; Chi bộ Hệ Dự phòng) đã long trọng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tại Đại hội các Chi bộ đã thông qua bản dự thảo báo cáo chính đánh giá kết quả hoạt động của từ Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong  nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra  các chức danh chủ chốt của Chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Qua theo dõi, nắm tình hình cho thấy các Chi bộ trực thuộc Đảng Bộ đã quán triệt đầy đủ, tổ chức triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội bám sát Kế hoạch và chỉ đạo của Đảng ủy Bộ. Công tác văn kiện Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, công phu và rất có chất lượng; phản ánh trung thực, khách quan kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá. Công tác nhân sự Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, trách nhiệm, khoa học, theo đúng quy định của Đảng và quy trình nhân sự Đại hội. Các nhân sự được lựa chọn chuẩn bị trình Đại hội đều giữ các chức danh chủ chốt của chính quyền, đoàn thể; bảo đảm chất lượng, có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và hầu hết được Đại hội bầu vào cấp ủy theo đúng Đề án nhân sự đã được phê duyệt với tỷ lệ phiếu bầu cao.


Tác giả: Quan Linh - TTYT Tuy Đức

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website