A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đăk Nông đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông

Để hướng tới tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Đăk Nông, ngày 23/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004-01/01/2024). Qua đó, nhằm khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Nông. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh trong công lao xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước trong thời kỳ mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quảng bá, giới thiệu mảnh đất và con người Đắk Nông; những tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển của tỉnh Đắk Nông đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh sẽ được tổ chức trang trọng, đúng quy định của Đảng và Nhà nước; có ý nghĩa chính trị sâu sắc; nội dung phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Các hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông sẽ được thực hiện với các nội dung như tuyên truyền về lịch sử truyền thống, vùng đất con người Đắk Nông, những giá trị tinh thần tốt đẹp, những tiềm năng và triển vọng của tỉnh. Tình yêu quê hương, đất nước của con người Đắk Nông; truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giai đoạn xây dựng, phát triển hiện nay; khẳng định, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tội, bồi đắp lòng yêu nước; phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; quật cường, anh dũng trong chiến đấu; sự tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống; xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh, làm chủ công nghệ, khoa học - kỹ thuật của người Đắk Nông trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tuyên truyền những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị; chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là những đổi thay về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh sau hơn 35 năm đất nước đổi mới và sau 20 năm tái lập tỉnh. Khẳng định sự lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ tỉnh, Chính quyền tỉnh, sự đoàn kết của các dân tộc là nhân tố chủ yếu quyết định thành quả phát triển.

Ngoài những hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, còn triển khai các hoạt động như Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2023 tại Đắk Nông; Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia năm 2023 (vòng II); các cuộc thi chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông; Các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa hướng tới Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh; Gặp mặt và tuyên dương tập thể, cá nhân ưu tú của tỉnh; Gắn biển một số công trình trọng điểm chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh;Triển lãm tranh cổ động tấm lớn “Tuyên truyền về các giá trị văn hóa, con người Việt Nam” và “Lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 20 năm”; Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ III năm 2024 và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc tỉnh Đắk Nông năm 2024.


Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website