A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Y tế

Ngày 20/5/2024, Đoàn Giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Trưởng ban Nguyễn Ngọc Khoa làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, tuyển dụng, sử dụng, quản lý biên chế công chức, viên chức và hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Mai Thị Xuân Trung,  TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo với Đoàn Giám sát, Sở Y tế cho biết Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo thường xuyên thực hiện các quy định có liên quan đến việc xây dựng vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động theo quy định của Trung ương và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Từ năm 2022 đến nay Sở Y tế đã thực hiện 01 đợt tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành y tế bằng phương thức xét tuyển cạnh tranh, kết quả tuyển dụng được 154/237 chỉ tiêu. Công tác quản lý, sử dụng, xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế cũng luôn được Ngành y tế quan tâm. Tuy nhiên, ngành y tế là 01 ngành lớn, chức năng nhiệm vụ, khối lượng công việc đảm nhiệm nhiều, nguồn nhân lực toàn ngành là 2.165 công chức, viên chức, người lao động, nhân viên hỗ trợ phục vụ, trong khi đó biên chế công chức và viên chức lại bị cắt giảm nên thiếu nhân lực, phải đảm nhiệm, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Công tác xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm đối với công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cơ bản hoàn thiện.

Cũng tại buổi làm việc, Sở Y tế đề xuất Đoàn Giám sát một số ý kiến như: không cắt giảm biên chế công chức, viên chức và bổ sung biên chế theo Thông tư số 03/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập để đảm bảo viên chức được bố trí và làm việc theo đúng vị trí việc làm nhằm đảm bảo chất lượng công việc và được hưởng chế độ chính sách theo quy định; đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh lại tiêu chuẩn cán bộ tại Quy định số 01-QĐ/TU ngày 15/6/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; xem xét thông qua Nghị quyết quy định chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông….


Tác giả: Ngọc Vân

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website