A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn nội dung tuyên truyền từ tuần thứ 15 đến hết năm 2024

Ngày 25/3/2024, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 419/STTTT-TTBCXB hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền từ tuần thứ 15 năm 2024. Căn cứ các nội dung chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, từ tuần thứ 15 (năm 2024), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; phòng VHTT các huyện, thành phố; Trung tâm VHTT&TT, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh chú trọng tuyên truyền một số nội dung liên quan đến việc phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước và nhiều chính sách tại địa phương.

Trong đó yêu cầu tăng cường tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; tuyên truyền thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày/23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông nhằm kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ và có biện pháp bảo vệ người có uy tín trong lúc ốm đau, hoạn nạn; động viên người có uy tín tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng;...

Nội dung Công văn nhấn mạnh việc tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh và các khuyến cáo trên địa bàn tỉnh; phổ biến cách làm hay, gương điển hình trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời đề cao vai trò của công tác truyền thông giáo dục sức khỏe nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; khuyến khích người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích thực hiện 2K (Khẩu trang - Khử khuẩn) tại các địa điểm tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng, phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em.

Bên cạnh đó, Công văn cũng đề cập nhiều nội dung khác liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái địa phương./.


Tác giả: Thương Thương

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website