A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam Đọc sách để “Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai”

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong toàn xã hội. Việc phát triển văn hóa đọc được xem là động lực, là công cụ quan trọng để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014, lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam. Đồng thời có Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/3/2017 ban hành Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Cắt băng khai mạc Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Đắk Nông năm 2024

Để phát triển văn hóa đọc lên tầm cao mới, ngày 04/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Theo đó, quyết định tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21/4 hàng năm trên toàn quốc nhằm khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập; tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Năm 2022 là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 04/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trên địa bàn tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn, hiệu quả như: Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; trưng bày, triển lãm các đầu sách tại hệ thống các thư viện; xây dựng và bàn giao nhiều tủ sách cho các đồn biên phòng; quyên góp và tặng sách cho trẻ em nghèo, các thư viện vùng sâu, vùng xa; tổ chức ngày hội đọc sách tại các trường học trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 được Bộ Thông tin và Truyền thông phát động với thông điệp “Sách: Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai”. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam đa dạng, phong phú, kết hợp được truyền thống với hiện đại theo xu thế phát triển của xuất bản điện tử; đưa ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để tạo ra giá trị mới; đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người sử dụng…

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phổ biến, tuyên truyền cho toàn thể công chức, viên chức, và người lao động trong toàn đơn vị theo dõi, chia sẻ thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh và fanpage chính thức của Ngày hội sách và Văn hóa đọc Đắk Nông năm 2024 (facebook.com/48book.day). Đồng loạt triển khai công tác tuyên truyền thông qua hình thức đăng tin, bài thông tin về các hoạt động hưởng ứng tại đơn vị; treo băng rôn hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại cơ quan, đơn vị; tổ chức tuyên truyền trên ấn phẩm xuất bản định kỳ./.


Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website