A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn đến năm 2030

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1300/QĐ-BYT, ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Ngày 16/10/2023 Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 156/KH-SYT về việc triển khai thực hiện xây dựng, củng cố và phát triển mạng lưới y tế xã, phường, thị trấn; nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, góp phần xây dựng thành công mô hình nông thôn mới tại địa phương.

Khám chữa bệnh cho người dân tại các xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế

Kế hoạch hướng đến các mc tiêu: đến năm 2025: 70/71 xã, phường, trị trấn xây dựng đạt và duy trì kết quả đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, gắn liền công tác xây dựng nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, phường Nghĩa Đức và thị trấn Đắk Mil được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế; 68 xã, phường, thị trấn duy trì kết quả đạt Tiêu chí quốc gia về y tế; Phấn đấu đến năm 2026, phường Nghĩa Thành được công nhận đạt Tiêu chí quốc gia về y tế và duy trì kết quả đạt Tiêu chí quốc gia về y tế; 70 xã, phường, thị trấn duy trì kết quả đạt Tiêu chí quốc gia về y tế; Đến năm 2030, 100% xã, phường, thị trấn xây dựng đạt và duy trì kết quả đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã, gắn liền công tác xây dựng nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao./.


Tác giả: Quốc Khánh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website