A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết luận Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2024

Sau Hội nghị giao ban báo chí ngày 5/6/2024, trên cơ sở các nội dung được thông qua và ý kiến của các cơ quan liên quan thống nhất tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo kết luận, chỉ đạo, như sau:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất với các dự thảo, báo cáo đánh giá hoạt động báo chí - truyền thông tháng 5 và định hướng nội dung thông tin, tuyên truyền tháng 6 nám 2024. Giao Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, hoàn chỉnh để ban hành.

Theo kết luận, trong tháng 5, các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú, tác nghiệp thường xuyên trên địa bàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo, phản ánh kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nội dung và kết quả trong triển khai nhiệm vụ trên các lĩnh vực; kịp thời, phát hiện và phản ánh một số nội dung còn tồn tại, vướng mắc trong thực hiện các nhiệm vụ ở một số lĩnh vực.

Trong tháng 6/2024, Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 74-KH/TU về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; đẩy mạnh công tác chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chỉ đạo, triển khai các nội dung của các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ chín của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) tuyên truyền về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; tuyên truyền các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm lớn trong tháng 6/2024, lan tỏa các hoạt động kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024) và trao Giải Báo chí tỉnh Đắk Nông lần thứ VIII;…


Tác giả: Quốc Khánh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website