A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Y tế hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm 2022

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, ngành y tế còn được UBND tỉnh giao phó nhiều nhiệm vụ chính trị, xã hội khác. Trong 09 tháng đầu năm 2022, toàn ngành đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao

Quang cảnh Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm 2022

Về kinh tế-xã hội

Trong năm 2022, Ngành Y tế được UBND tỉnh giao theo dõi và thực hiện 06 chỉ tiêu y tế liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội. Đến nay, các chỉ tiêu cơ bản đảm bảo tiến độ và dự kiến đến hết năm 2022 sẽ đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Mức sinh (số con/01 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ) đạt 2,53 con/phụ nữ, kế hoạch đề ra là 2,50 con/phụ nữ.

Số giường bệnh/vạn dân (không tính trạm y tế xã) đạt chỉ tiêu 19,8 giường. Tăng 0,4 % so với cùng kỳ năm 2021.

Số bác sỹ/vạn dân đạt 8,5; vượt 0,2 so với mức chỉ tiêu đề ra (kế hoạch 8,3). Tăng 0,4 bác sỹ/vạn dân so với cùng kỳ năm 2021.

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,3%, phấn đấu đến cuối năm 2022 đạt chỉ tiêu 92%.

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi là 27,2%. Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022 sẽ tiếp tục điều tra, phấn đấu giảm tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi trên địa bàn tỉnh.

Riêng tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi còn đạt mức thấp, chỉ đạt 57,9%. Sở Y tế cùng các đơn vị trực thuộc đã bàn bạc tìm ra các phương án nhằm khắc phục tình trạng trên. Phấn đấu đến hết năm 2022, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu trên 95%.

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở Y tế đã hoàn thành được 05/05 nhiệm vụ  do UBND tỉnh giao tại Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 về ban hành Chương trình công tác năm 2022.

Theo đó, Sở Y tế đã thực hiện Tổng kết 5 năm Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống y tế tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020 và phương hướng thực hiện ở giai đoạn tiếp theo; Tham mưu cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh “Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Tham mưu cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh “Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về“Công tác dân số trong tình hình mới”; Tham mưu cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh “Sơ kế 5 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 20/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

Về chỉ tiêu Nâng cao năng lực y tế cơ sở trong tình hình mới gắn liền với phát triển công tác khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình đến năm 2025, Sở Y tế đã Tham mưu KH UBND tỉnh theo Tờ trình 116/TTr-SYT ngày 15/4/2022 Về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năng lực y tế cơ sở trong tình hình mới gắn liền với phát triển công tác khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025.

Tại Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 27/01/2022 do UBND tỉnh ban hành, Sở y tế được giao tham mưu thực hiện 06 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và 10 nhiệm vụ liên quan khác. Hiện nay ngành y tế thực 02 nhóm nhiệm vụ chính. Nhóm nhiệm vụ thứ 1: Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Nhóm nhiệm vụ thứ 2: Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 Trong đó có một số nội dung lớn như: xây dựng và phát triển mạng lưới trạm y tế xã; đẩy mạnh chương trình hợp tác y tế; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại bệnh viện đa khoa các tuyến; xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng, chống dịch chủ động, dự báo, phát hiện sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời các bệnh truyền nhiễm bùng phát lây lan trong cộng đồng; duy trì thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn… Các nhiệm vụ được Sở Y tế theo dõi, thực hiện chế độ giám sát, báo cáo thường xuyên theo quy định.

           Trong  03 tháng cuối năm 2022, Ngành y tế quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, các chỉ tiêu do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Y tế giao trong năm 2022 và các kế hoạch, Chương trình y tế có liên quan. Tiếp tục rà soát và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu giao năm 2022; các chỉ tiêu Chương trình số 28-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chương trình 29-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết sô 21-NQ/TW; Kế hoạch số 447/KH-UBND, Kế hoạch số 448/KH-UBND; Chương trình 22-CTr/TU về thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (trong đó có nhiệm vụ nâng tầm BVT lên hạng I, 25% TTYT huyện lên hạng II),nếu ko rà soát kỹ và triển khai ngay từ bây giờ thì nguy cơ ko hoàn thành nhiệm vụ Tỉnh ủy giao, đặc biệt là đơn vị chủ trì (các phòng thuộc SYT).

Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về y tế; duy trì và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, các nội dung kế hoạch chuyên đề đã được UBND tỉnh phê duyệt do Sở Y tế chủ trì tham mưu triển khai. Đồng thơi, tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh và dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn./.


Tác giả: Thương Thương

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website