A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Y tế tăng cường quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và triển khai nhiệm vụ liên quan

Ngày 19/3/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Công văn số 1542/UBND-NN-TN&MT về việc tăng cường quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng và triển khai nhiệm vụ liên quan. Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động ứng phó với các nguy cơ cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, bảo vệ tài nguyên rừng và giữ vững môi trường sinh thái, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ như sau:

Tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: Công văn số 7730/UBND-NNTNMT ngày 15/12/2023 về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 1149/UBND-NNTNMT ngày 04/3/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; Công văn số 1319/UBND-NNTNMT ngày 11/3/2024 về việc tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng,... và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ của Trung ương, địa phương trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm thu hút, khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; khẩn trương thực hiện, hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, bảo đảm tất cả diện tích rừng và đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê./.


Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website