A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Y tế triển khai nhiều chương trình, chiến lược sức khỏe

 

Theo Công văn số 256/STTTT-TTBCXB ngày 28/02/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền. Trong đó, ngành Y tế sẽ tập trung truyên truyền về các chương trình, chiến lược sức khỏe đã được xây dựng.

Cụ thể, tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung chính của Chương trình sức khỏe Việt Nam; Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030; Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045....

Việc tuyên truyền, phổ biến cần lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các chương trình, chiến lược này với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm, các thành tựu, kết quả hoạt động của công tác y tế, các tấm gương điển hình, cán bộ nhân viên y tế, y đức, y nghiệp và truyền thống lịch sử ngành y tế./.


Tác giả: Ngọc Vân

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website