A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng

Thực hiện Công văn của Đảng ủy Sở Y tế về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã triển khai phổ biến tuyên truyền đến 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong đơn vị.

Các nội dung được phổ biến gồm: Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới; Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 90-QĐ/TW, ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy công an Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; Chương trình số 67-CTr/TU, ngày 14/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Ngoài việc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng tại các cuộc họp giao ban, họp chi bộ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật còn tổ chức tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của ngành, các trang mạng xã hội như Fanpage, nhóm Facebook, Zalo của đơn vị. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động nắm bắt được những nghị quyết, quy định, kết luận, quyết định trong công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng./.


Tác giả: Nhật Nguyên

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website