A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Y tế giao 122 hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp

Để thống nhất phân bổ lại số lượng người làm việc, số hợp đồng lao động của các đơn vị sự nghiệp, ngày 13/9/2022, Sở Y tế tổ chức họp phân bổ số lượng người làm việc và số hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và Nghị định 161/2018/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 68 và Nghị định 161) tại các đơn vị sự nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc

Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ban Giám đốc Sở Y tế; Trưởng các phòng: Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ Sở và các chuyên viên tham mưu; Kế toán trưởng Sở Y tế; Lãnh đạo phòng Tổ chức bộ máy - Sở Nội vụ; Giám đốc các đơn vị sự nghiệp; Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận tổ chức hành chính, kế toán và bộ phận tham mưu về quản lý biên chế của các đơn vị sự nghiệp. Ông Trần Quang Hào - Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế chủ trì cuộc họp.

Theo lộ trình cắt giảm biên chế, năm 2022, tổng số biên chế giao là 2.098, giảm 130 biên chế so với năm 2021. Trong đó, người hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước là 1.471 người, 627 người hưởng lương từ nguồn thu đơn vị. Về đối tượng làm việc theo Nghị định 68 và Nghị định 161, dự kiến trong năm 2022, Sở sẽ giao 122 hợp đồng làm việc cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, giảm 34 người so với năm 2021.

Căn cứ vào số lượng được giao, các đơn vị có trách nhiệm quản lý, tuyển dụng, bố trí hợp lý số người làm việc (hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp), hợp đồng 68 trong phạm vi được giao theo đúng yêu cầu vị trí việc làm, cân đối phù hợp với tình hình thu chi tài chính đơn vị và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; tổng hợp báo cáo và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.


Tác giả: Ngọc Vân

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website