A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Y tế triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 9/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024 và Công văn số 804/SNN-KL ngày 16/4/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2024.

Nhằm Mục đích Phát động, tuyên truyền sâu rộng và kêu gọi toàn thể các cơ quan, địa phương, đơn vị, chủ rừng; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, hội viên, sinh viên, học sinh, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Tham gia phát triển rừng, trồng rừng tập trung, trồng cây xanh phân tán và thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai, thực hiện Đ án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Chỉ thị số 12/CT-ƯBND ngày 18/12/2019 của Chủ’tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc trồng cây xanh, hoa ở các đô thị hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tạo phong trào sâu rộng, khí thế “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây, gây rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, làm cho cảnh quan, môi trường sống ở tỉnh Đắk Nông ngày một xanh hơn, tt hơn.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao phổ biến, tuyên truyền đến công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị biết và thực hiện theo Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 9/4/2024.

(Có kế hoạch kèm theo)

 


KH_230_00900.pdf
Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website