A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Y tế triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 2990/UBND-NC ngày 29/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Y tế yêu cầu đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Khẩn trương triển khai cho toàn thể công chức, viên chức thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg nêu trên; đồng thời, chỉ đạo rà soát, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả, chất lượng các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; nhất là tập trung rà soát, kiến nghị, đề xuất cải cách TTHC và cải cách việc thực hiện TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC (bao gồm TTHC nội bộ); trong đó tập trung cắt giảm thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền. Giao Văn phòng Sở tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành trong Quý III năm 2024./.


Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website