A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Thực hiện Công văn số 7730/UBND-NNTNMT ngày 5/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việctăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong lĩnh vực Lâm nghiệp; quán triệt, triển khai hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 19/8/2021 của Tỉnh ủy về quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững, nâng cao tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản chỉ đạo khác liên quan công tác quản lý, bảo vệ rừng, động vật hoang dã và phòng cháy, chữa cháy rừng.


Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website