A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng tiếng ồn

Thực hiện Công văn số 7535/UBND-KGVX ngày 8/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng tiếng ồn trên địa bàn tỉnh. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong cơ quan, đơn vị và nơi công cộng. 

2. Tăng cường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ và kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa theo đúng quy định pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước tại thôn, bon, buôn, khu phố, tổ dân phố những loại hình sinh hoạt văn hóa văn minh, tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc để người dân thực hiện và cảnh báo những loại hình văn hóa độc hại, phản văn hóa để phòng ngừa.


Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website