A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác tổ chức, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Chiều ngày 23/11, tại hội trường Sở Y tế tỉnh Đăk Nông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tổ chức, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đối với Đảng ủy Sở Y tế.

Quang cảnh buổi làm việc

Trên cơ sở báo cáo của đoàn kiểm tra số 222 (thành lập theo quyết định số 222-QĐ/BTGTU, ngày 01/11/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả kiểm tra công tác tổ chức, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đối với Đảng ủy Sở Y tế), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

Về ưu điểm, Đảng ủy Sở Y tế đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị được giao; đội ngũ cán bộ đảng viên đoàn kết, chủ động nghiên cứu, học tập nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng trên lĩnh vực của ngành. Quá trình thực hiện có sự sáng tạo, linh hoạt bằng các hình thức đa dạng, phong phú, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn công tác của ngành y tế.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Đảng ủy Sở Y tế còn gặp phải như: công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết tại Đảng bộ Sở Y tế đôi lúc còn chưa kịp thời, chất lượng và hiệu quả chưa thật sự cao. Hình thức tổ chức tập trung chưa nhiều, đa số quán triệt tại các cuộc họp chi bộ và đăng tải toàn văn các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Đảng trên trang thông tin điện tử của ngành y tế, chưa có tính tập trung và tạo sức lan tỏa, sâu rộng phù hợp với từng đối tượng. Chế độ báo cáo còn chậm gây ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, đánh giá.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Sở Y tế tiếp tục chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện gắn với thực tiễn cơ quan, đơn vị, nhất là đẩy mạnh hướng dẫn đối với cấp ủy chi bộ trực thuộc; tăng cường tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng kỹ năng do Đảng Uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức quán triệt, tuyên truyền đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.


Tác giả: Thương Thương

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website