A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và các nhiệm vụ liên quan

Thực hiện Công văn số 2379/UBND-NNTNMT ngày 16/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và các nhiệm vụ liên quan. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế trong thời gian qua, đặc biệt nội dung Công văn số 2107/UBND-NNTNMT ngày 16/4/2024 triển khai thực hiện Công điện số 31/CĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. 

2. Chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường đào tạo, tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng; đảm bảo trang thiết bị bảo hộ lao động, vật tư y tế, nhu yếu phẩm,... cũng như có biện pháp đảm bảo an toàn, chính sách phù hợp cho các các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ chữa cháy rừng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng.

 3. Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đăng tải nội dung Công văn lên Trang thông tin điện tử của Ngành.


document__35__b9bdb.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website