A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai sinh hoạt chính trị, quán triệt, tuyên truyền về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Công văn số 1798/UBND-KGVX ngày 02/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai sinh hoạt chính trị, quán triệt, tuyên truyền về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị Căn cứ tình hình thực tế chủ động tổ chức quán triệt, sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Việc tổ chức quán triệt, sinh hoạt chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng hằng năm, đặc biệt là hai mốc quan trọng kỷ niệm 95 năm, 100 năm Ngày thành lập Đảng, các dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng Tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh 02/9… 

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử cách mạng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động./.


Tác giả: Ngọc Chinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website