A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 164/NQ-CP của Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

Thựchiện Công văn số 7627/UBND-NC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việctriển khai thực hiệnNghị quyết số 164/NQ-CP của Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1.Tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); trọng tâm là: Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 18/01/2023của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành về công tác PCCC và CNCH.

2.Tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCCởcơ quan, đơn vị; xem xét trách nhiệm các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thủ trưởng cácđơn vịphải chịu trách nhiệmnếu để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH dẫn đến cháy, nổ, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

3. Tiếp tục đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật Xây dựng, Luật PCCC;kỹ năng PCCC và thoát nạn cho công chức, viên chức và người lao độngkhi có sự cố cháy, nổ; các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong mùa hanh khô những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; phát động tốt phong trào toàn dân tham gia PCCCtại đơn vị.


Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website