A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá giữa kỳ Dự án “Phát triển Mô hình Chăm sóc mắt tuyến huyện”

Vừa qua, quỹ Fred Hollows Việt Nam - một tổ chức phi chính phủ, hoạt động nhân đạo phi lợi nhuận nhằm giúp đỡ thực hiện Chương trình phòng ngừa mù lòa tại các nước đang phát triển, tổ chức đánh giá giữa kỳ Dự án “Phát triển Mô hình Chăm sóc mắt tuyến huyện” tại Trung tâm y tế (TTYT) huyện Krông Nô.

Hoạt động đánh giá gồm có 3 hoạt động: Phỏng vấn, điều tra và thảo luận nhóm cho các đối tượng. Những điều tra viên của huyện là người có kinh nghiệm thực hiện khảo sát và có kỹ năng giao tiếp với cộng đồng. Điều tra viên sẽ tiến hành khảo sát định lượng cho 95 người/huyện tại cộng đồng. Mỗi xã bố trí địa điểm để thực hiện khảo sát, phòng họp có thể bố trí 3 bàn khảo sát cách biệt nhau.

Việc đánh giá thông qua đơn vị tư vấn độc lập giúp có những đánh giá khách quan về “Dự án Phát triển mô hình chăm sóc mắt tuyến huyện” với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc mắt cho người dân, đặc biệt là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Tác giả: Trần Thị Xinh

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website