A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil

Thực hiện việc quản lý thông tin đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 15 Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,

          Sở Y tế đăng tải danh sách người hành nghề khám, chữa bệnh của Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil tỉnh Đắk Nông năm 2022 lên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế như sau: (danh sách gửi kèm).


K_MIL_TO_TRINH_24-TTr-TTYT_6dd9a.pdf , TO_TRINH_24-TTr-TTYT_-_DAK_MIL_4a4ed.pdf

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website