A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn

Ngày 20/10/2022, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới (WB), ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Trung Thơ, PGĐ Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh lớp tập huấn

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn được ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ từ năm 2016-2021 và gia hạn đến năm 2022. Trong đó, các cơ quan chủ quản tham gia Chương trình bao gồm Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, tổng cục Thủy Lợi, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMTNT và Ủy ban nhân dân các tỉnh.  

Chương trình triển khai nhằm cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững tới nước sạch và vệ sinh nông thôn tại 21 tỉnh thành miền núi phía Bắc, Tây nguyên và Nam Trung Bộ. Tại tỉnh Đăk Nông, Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn được triển khai với 3 hợp phần: hợp phần 1 về cấp nước nông thôn gồm có cấp nước cho cộng đồng dân cư; cấp nước và vệ sinh trường học. Hợp phần 2 về sệ sinh nông thôn (hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh; cấp nước và vệ sinh trạm y tế). Hợp phần 3 là nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá Chương trình.

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn được triển khai tại tỉnh ta đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19/15 xã đạt vệ sinh toàn xã, vượt 126,6% so với chỉ tiêu đề ra. Trong đó, số xã đạt duy trì bên vững vệ sinh toàn xã 13/19 xã. Vệ sinh toàn xã được đánh giá dựa trên những tiêu chí gồm: có trên 70% hộ gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; trên 80% dân cư nông thôn được dung nước sạch; 80% dân cư nông thôn được dùng nước sạch; 100% trường học công lập (từ mầm non đến trung học cơ sở), trạm y tế có đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh (theo quy định của chương trình).

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, thực trạng vệ sinh môi trường và nước sạch tại các địa phương có tỷ lệ tăng theo từng năm. Cụ thể, năm 2017 đạt 65,28%, năm 2018 đạt 65,73%, năm 2019 đạt 67,76%, năm 2020 đạt 69,86% và năm 2021 đạt 70,45%. Trong năm 2021, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu đạt 92%, trong đó tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 70,45%, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo có nhà tiêu hợp vệ sinh 41,08%, tỷ lệ hộ gia đình người dân tộc thiểu số đạt 47,03%;  Tỷ lệ trạm Y tế xã có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2017 đạt 94,36% đến cuối năm 2020 tỷ lệ đạt 100%. Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 90% và tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch đạt 100%.

Công tác hoạt động truyền thông cải thiện hành vi vệ sinh tại cộng đồng trong thời gian qua đã được ngành Y tế triển khai mạnh mẽ bằng nhiều hình thức tuyên truyền khác nhau. Trong đó, tổ chức in ấn tờ rơi, tranh lật, áp phích, và phát hành bộ đĩa DVD, CD… cấp phát cho y tế thôn bản, trạm y tế. Tổ chức phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã/phường/thị trấn. Thực hiện chuyên mục truyền hình, chuyên mục phát thanh với nội dung về chương trình vệ sinh và nước sạch nông thôn phát trên Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Đăk Nông./.


Tác giả: Nhật Nguyên

Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website