A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt

Ngày 15/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Ban soạn thảo xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (XDQCKTĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đăk Nông. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban soạn thảo chủ trì hội nghị. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Khoa học công nghệ, lãnh đạo các phòng chức năng Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và đại diện các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thông qua báo cáo quá trình XDQCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Đăk Nông. Theo đó, việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương đảm bảo theo Thông tư 41/2018/TT-BYT và chỉ đạo của Bộ Y tế, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, có tính khả thi cao. Việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước sạch trên địa bàn tỉnh Đăk Nông vào trong thực tế sẽ làm giảm chi phí sản xuất nước, giảm chi phí giá thành nước sinh hoạt, góp phần giảm chi phí của xã hội nói chung. Từ năm 2020 đến nay, Ban soạn thảo XDQCKTĐP bắt đầu quá trình xây dựng và đã thực hiện được 4/6 bước: xây dựng Kế hoạch XDQCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; thành lập ban soạn thảo XDQCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; biên soạn dự thảo XDQCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; lấy ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo XDQCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng mục đích sinh hoạt.

Sau khi họp bàn, các thành viên đã thống nhất Dự thảo XDQCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Đăk Nông. Việc ban hành quy chuẩn chất lượng nước sạch phục vụ cho sinh hoạt, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho nhân dân địa phương là hết sức cần thiết. Khi áp dụng quy chuẩn địa phương, các cấp, ngành sẽ có các giải pháp về chính sách, khoa học, công nghệ trang thiết bị, đào tạo, tài chính, thông tin giáo dục truyền thông cũng như lồng ghép các chương trình, dự án liên quan từng bước nâng cao chất lượng nước sạch theo các tiêu chí quy chuẩn địa phương, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh đề nghị Sở tài chính phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ thanh quyết toán trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng quy định. Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, quy trình thực hiện XDQCKTĐP trước khi Sở Y tế trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực tiếp tham mưu cho Sở Y tế những nhiệm vụ còn lại của bước 4 và 5,6 theo đúng tiến độ. Các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế thực hiện đủ 6/6 bước XDQCKTĐP về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Đăk Nông để sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.


Tin liên quan

Tin mới

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website