Tiêu đề văn bản Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Số hiệu 01/2020/TT-BNV Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực 16/12/2019 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , bc515a86b0786053e44c39d4d0f80b20TT-01_20-2020-BNV.pdf
Mô tả ---

Văn bản liên quan

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website