Phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Nhận được Công văn số 976/HĐPB-STP ngày 26/7/2023 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, ...
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025
ĐỀ CƯƠNGDỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 1. Tên nghị quyết: Quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2023-2025.2. Căn cứ pháp lýCăn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung ...
Kế hoạch 32/KH-SYT ngày 10/02/2022
 Kiểm tra đánh giá việc đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
Quyết định 1709/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2020
Về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa chuyên sâu tại thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
KẾ HOẠCH Triển khai thi hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2020/NĐ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh ...

Giới thiệu

Tin video

Liên kết website